ייעוץ

אנו מציעים ייעוץ בתחומים שונים הקשורים לחיים בצ׳כיה:

1. הגירה – עזרה במילוי טפסים רשמיים; עזרה בהכנת מסמכים להגשתם
במשרדים ממשלתיים עבור קבלת סוגי אשרה שונים כולל ישיבה ארעית, ישיבת
קבע, אזרחות צ׳כית; במידת הצורך ליווי אישי במוסדות המדינה בעת הגשת
המסמכים או על מנת לפתור בעיות מול רשויות המדינה – ממשרד הפנים עד
רשות המסים;
2. עזרה בהכנות למבחן ממשלתי בשפה הצ׳כית לזרים;

3. ייעוץ באיתור ורכישת נדל״ן בצ׳כיה; עזרה לקבלת משכנתא והכנת כל המסמכים
הנדרשים לכך;
4. הקמת חברה וניהולה – מהנהלת חשבונות עד לרשות המסים;

5. מצבי חיים בצ׳כיה – עו״ד ונוטריונים, בתי ספר ואוניברסיטאות, בתי חולים או
מקומות מרפא וכדומה…